To i owo

Wybór języka

Level 1 Researching and Presenting

Cel: zebranie i zaprezentowanie informacji na obcy temat, podanie źródeł.

Kij ma dwa końce

Mówiłem o postrzeganiu tego samego zjawiska na wiele sposobów. Tematem mowy było postrzeganie skutków pojawienia się coraz większej liczby bobrów w Polsce jako, z grubsza:

  • poprawie zdolności retencyjnej cieków wodnych, zwiększeniu bioróżnorodności
  • pojawieniu w wielu miejscach zwierząt, które dostosowują, jak człowiek, otoczenie do siebie. Ścinają drzewa, budują tamy, zalewają tereny czasem wykorzystywane przez ludzi, oprócz żeremi budują nory w brzegach - bywa, że w wałach przeciwpowodziowych

Przygotowałem kilkuslajdową prezentację, przygotowałem jej kopię zapisaną w pamięci USB w formacie pdf, przyszedłem z komputerem wcześniej. Miałem sprawdzoną przejściówkę z wyjścia monitorowego komputera na kilka innych standardów, zapasowe baterie do pilota, a nawet zasilacz do komputera.

I, oczywiście, współpraca między komputerem a projektorem bardzo się nie układała. Tak bardzo, że poprosiłem drugą osobę mającą również prezentację o pomoc. Przydała się kopia prezentacji w pdf.

Zaczynam mówić. O bobrach. Zerkam na ekran. Widzę slajd z dwoma bardzo brodatymi panami. Zdecydowanie nie są bobry. Poprosiłem o wygaszenie projektora, co się udało i mówiłem bez wspomagania obrazkami. Zaprocentowało przygotowanie prezentacji dwa dni wcześniej - dzięki temu pamiętałem co było na slajdach.

Ale na koniec zapominałem o podaniu źródeł z których korzystałem.

Wnioski:

  • nie przygotowywać prezentacji za wcześnie
  • przychodzić przed spotkaniem jeszcze wcześniej, jeśli się ma w planach prezentację
Menu

Wybór języka