To i owo

Wybór języka

Presentation Mastery Level 2 Introduction to Toastmasters Mentoring

Cel: zapoznanie się z wizją mentoringu rozwiniętą przez Toastmasters, podzielenie się własnymi doświadczeniami.

Wizja mentoringu Toastmasters a moja rzeczywistość

Oprócz przedstawienia wizji mentoringu Toastmasters podzieliłem się mało odkrywczym stwierdzeniem, że sposób realizacji tej wizji musi uwzględniać ograniczenia dotyczące obu stron.

Menu

Wybór języka